Hyrespriset är beräknat på 2 dygnshyror inkl. transport t.o.r till växlingsstation.

Logi, måltider och annan utrusting bokas i Ekoloppets butik.

Villkor: Anmälan är bindande och faktureras i förskott. Om betalning uteblir efter fakturans förfallodatum sker automatisk avbokning. Ingen återbetalning av anmälningsavgiften vid eventuell avbokning. Vid force majeure; krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan arrangören upphäva avtalet, varvid deltagaren snarast ska underrättas. Vid inställelse återbetalar arrangören deltagareavgiften. Ekoloppet är ett levande arrangemang och förändringar kan förekomma.

Sista anmälningsdag 1 september 2021,

Ekoloppet reserverar sig för tillgången av platser!