UTSTÄLLARE

I paketet ingår:

  • Utställningsplats – yta för eget montertält 4 x 4 m.
  • Hyra av tält med uppsättning och nedtagning går att ordna.
  • El till tältplats 10A 220 V (tillkommer 800:-/plats).
  • Medverkan i Ekoloppets marknadsföring.
  • Listning i program på webb.
  • Godsmottagning.
  • Tomemballagehantering.
  • Gratis tältplats för logi på Base Camp Borgmästareholmen.
    Pris 4 900:- ex moms

Boka utställarplats 1 – 2 oktober 2022

Fyll i formuläret nedan. Därefter skickas en faktura som också återbekräftar din bokning. Kvittens på fakturabetalningen garanterar din uttställarplats. Platserna bokas i turordning!

AVBOKNING: Bokningen av utställarplatsen är bindande. Ingen återbetalning av utställarplatsen vid eventuell avbokning. VILLKOR Bokningen bekräftas genom inbetalning av bekräftelse-faktura 20 dagar netto som skickas i samband med bokningen. Avräkningsnotor och eventuella tillkommande kostnader efter överenskommelse regleras i ny faktura 10 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt räntelagen fr.o.m. fakturans förfallodag. Mervärdesskatt tillkommer på alla givna summor. FORCE MAJEURE: I händelse av krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som förhindrar NOA Outdoor Adventures AB att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter i detta avtal befrias NOA Outdoor Adventures AB från fullgörandet av dessa skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av Force Majeure. FÖRSÄKRING: Utställare ansvarar för för egen utrustning på sina utställarplatser och har egna försäkringar. ÖVRIGT: Justeringar och förändringar i koncept och arrangemang förekommer. Ambitionen är att genomföra optimala projekt med givna förutsättningar för medverkande partners.