Ekoloppets totaldistans är 126 km och genomförs som två arrangemang, Tävlingsklass respektive Friluftsklass.

TÄVLINGSKLASSEN

Tävlingsklassen är endagstävling i lag om 2 personer. Laget ska löpa, paddla och cykla hela banan på snabbast möjlig tid. Banan är på många delar snitslad men orientering förkommer längs banan samt sektioner där snitsel saknas.

Herrar: 2 deltagare.
Damer: 2 deltagare.
Mixed: 2 deltagare kvinna/man.
Stafett: 6 deltagare (2 personer deltar per etapp).

Regler Tävlingsklass

 • Alla checkpoints måste ske i angiven ordning.
 • Alla lagmedlemmar måste passera kontrollerna samtidigt, max avstånd vid stämpling 10m.
 • Laget måste hålla ihop under hela loppet. Max 50 meter mellan lagmedlemmarna.
 • Deltagarna har egen utrustning, proviant och energipåfyllning för alla etapper.
 • Hänsyn visas till allmänheten och medtävlande längs banan.
 • Svenska trafikregler gäller där vägar är trafikerade.
 • Allt som medtas ut på loppet ska tillbaka. Inget skräp får slängas längs banan.
 • Langning av proviant eller utrustning längs banan är inte tillåten.
 • Drop bags får lämnas i kajaker samt vid växling till MTB:s.
 • Eget kartmaterial får användas under loppet utöver det som framtas av Ekoloppet.
 • Deltagarna väljer fritt kajak eller surfski. Tillåten båt är SOLO- och DUO-kajak.
 • Tillåten cykel är MTB.
 • Lyse på cykel eller hjälm måste finnas efter mörkrets infall.
 • Tävlingsledningen har rätt att bryta vissa etapper eller hela loppet om förhållanden på banan bedöms som riskfyllda.

Rekommendationer tävlingsklass

 • Gult paddelpass rekommenderas för alla deltagare i kajak.
 • Plastlådor kan fungera bättre än drop bags vid växlingsstationer.
 • Påläsning av kartor innan loppet är en fördel.

SE VIDARE SCHEMA FÖR TÄVLINGSKLASSEN HÄR>>>

FRILUFTSKLASSEN

Friluftsklassen genomförs som ett upplevelselopp där deltagare väljer 1, 2 eller 3 etapper under 1 eller 2 dagar. Deltagarna vandrar, paddlar och cyklar längs markerade banor i egen takt. Banan är på många delar snitslad men orientering förkommer längs banan samt sektioner där snitsel saknas.

Dag 1: Vandring genom Tiveden på Bergslagsleden och Munkastigen. Etappen avslutas i gemensam camp vid Rosendalsbadet, Aspa i Olshammar. Deltagare som inte väljer paddling transporteras tillbaka till Askersund.

Dag 2: Paddling norra Vättern från Aspa till Askersund. Därefter cykel i Tylöskogen södra Närke in i Östergötland. Målgång i Askersund.

Upplägg Friluftsklass

 • Deltagare kan välja att delta i enskilda eller alla etapper.
 • Friluftsklass kan genomföras solo men team om minst 2 deltagare rekommenderas.
 • Deltagarna har med egen utrustning och proviant för etapperna.
 • Alla checkpoints sker i angiven ordning.
 • Visa hänsyn till allmänheten och tävlande längs banan.
 • Svenska trafikregler gäller där vägar är trafikerade.
 • Allt som medtas ut på loppet ska tillbaka. Inget skräp får slängas längs banan
 • Dropbags får lämnas i kajakerna samt vid växling till MTB:s.
 • Deltagarna väljer fritt kajak SOLO eller DUO.
 • Tillåtna cyklar är MTB och CX.
 • Lyse på cykel eller hjälm måste finnas efter mörkrets infall.

SE VIDARE SCHEMA FÖR FRILUFTSKLASSEN HÄR>>>

STARTAVGIFTER

Tävlingsklass: 
Startavgift 995:- pp.

Friluftsklass:
3 etapper 995:- pp.
2 etapper 895:- pp.
1 etapp 695:- pp.

TILL ANMÄLAN

 

HYRA UTRUSTNING 

Kajaker, MTB:s och annan utrustning går att hyra. Utrustningen körs ut till respektive växlingsstation där den även märks upp. Bokning av utrustning sker enklast vid anmälan men kan även bokas senare i butiken.

TILL BUTIKEN

 

FÖRSÄKRING
Deltagare försäkras inte specifikt för tävlingen och arrangemangen. All tävlan och medverkan sker på egen risk. Egen försäkring gäller.

BANAN

Vandring/trailrun 22 km
Loppets inledning är av trailkaraktär med markerade vandringsleder längs Bergslagsleden. Banan går sedan vidare på Munkastigen. Löpning för tävlingsklass och vandring för friluftsklass. Växling till kajak sker vid Rosendal, Aspa i Olshammar.

Paddling 25 km
Paddlingen går genom Norra Vätterns skärgård i skydd av öar till Askersund. Följebåtar finns längs sträckan. Paddlingen avslutas vid strandpromenaden i Askersund. Gult paddelpass rekommenderas för alla deltagare.

Cykling 79 km
Växling till cykel i Askersund. Sträckan genomförs mestadels på grusväg och skogsväg, bitvis stigar. Vid Åmmeberg och Askersund korsas bostadsområden där också flaggvakter finns. Inga vägar är avstängda för cyklingen, visa därför hänsyn gentemot allmänheten.
Rutt: Åmmeberg > Zinkgruvan > Godegård > Zinkgruvan > Åmmeberg > Målgång i Askersund.

KARTOR

Ekoloppet hela banan – 126 km

Trail – 22 km

Paddling – 25 km

Cykel – 79 km

KARTOR FÖR NEDLADDNING

Ladda ner kartor för GPS (GPX-/KML-/KMZ-filer) på din mobil.

Vandring GPX >>>
Vandring KML>>>

Paddling GPX>>>
Paddling KMZ>>>

Cykling GPX>>>

Tips på GPS-appar som läser GPX-filer till android och iPhone:

 • Wikiloc outdoor navigation GPS
 • Viewranger
 • Suunto Movescount.
 • Garmin.
 • Strava.
BOENDE

Deltagare i Ekoloppet bor generellt i egna campingtält och får gratis tältplatser på Borgmästareholmen. 

Bo på Borgmästareholmens Base Camp med glamping i trädtält och kåtor >>>

Andra boendealternativ är:

Bo på Tivedstorp >>>
Bo på Aspa Herrgård >>>
Bo på Husabergsudde Camping >>>