Ekoloppets kringarrangemang med ”Ekofest” sker på Askersunds Outdoor (Borgmästareholmen) som ligger vid inloppet till Askersund. Utställarområdet ligger koncentrerat mitt på ön med boenden för deltagare och besökare runtom arrangemangen. Kartan nedan ger en schematisk bild av området.