Plan Corona

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor. Verksamheter som inte omfattas av ordningslagen är campingar och serveringsställen. Ekoloppet följer myndigheternas framtagna riktlinjer för situationen med Corona. Om restriktioner för motionslopp om max 50 personer kvarstår kommer Friluftsklassen att starta om max 50 deltagare på fredagen och 50 deltagare i Tävlingsklassen på lördagen. Vid målgång betraktas Ekoloppet som slutfört. Efterföljande logi, måltider och kringarrangemang genomförs som ett separat program inom ramen för ordningslagen för campingar och serveringar på Borgmästareholmen. Om gränsen för antal deltagare höjs från myndigheterna kommer motsvarande platser ökas i loppet. Om gränsen för antal deltagare sänks kommer Ekoloppet skjutas fram 5 månader. Ekoloppet planerar för att restriktionerna för arrangemang inom ramen för friluftsliv får genomföras i större skala med åtgärder att minska smittspridningen av Corona. Parallellt har Ekoloppet en beredskap för oförändrat eller försämrat läge.

Ekoloppets åtgärder för att minska smittspridningen av Coronaviruset
  • Genomför en riskbedömning av Ekoloppet.
  • Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till Ekoloppet.
  • Hålla en god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller tillgång till handdesinfektionsmedel.
  • Information om att hålla fysiskt avstånd till andra människor