Plan Corona

Ekoloppet följer myndigheternas framtagna riktlinjer för situationen med Corona och jobbar utifrån 3 scenarios.

Scenario 1: Om restriktioner för motionslopp omfattar övre gränsen på max 50 personer kommer Friluftsklassen att starta i grupper om max 50 deltagare på fredagen och 50 deltagare i Tävlingsklassen på lördagen. Starterna kommer ske i tidsintervall om 1 h i syfte att skapa så stor utbredning av deltagarna som möjligt på banan. Vid målgång betraktas Ekoloppet som slutfört. Efterföljande logi, måltider och kringarrangemang genomförs som ett separat program inom ramen för ordningslagen för campingar och serveringar på Borgmästareholmen.   

Scenario 2: Om gränsen för antal deltagare höjs från myndigheterna kommer motsvarande platser i starterna ökas i loppet. 

Scenario 3: Om gränsen för antal deltagare sänks till gränsen färre än 20 personer kommer Ekoloppet skjutas fram 5 månader. 

Ekoloppets åtgärder för att minska smittspridningen av Coronaviruset
  • Riskbedömningar genomförs av Ekoloppet kontinuerligt utifrån myndigheternas råd och riktlinjer. 
  • Information ges i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till Ekoloppet.
  • Hålla en god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller tillgång till handdesinfektionsmedel.
  • Information om att hålla fysiskt avstånd till andra människor.