Ekoloppets företagsprogram

Inför 2020 införs ett program som bjuder in företag att delta i loppets Friluftsklass i syfte att:

  • Främja hälsa och välmående bland personal.
  • Motivera medarbetare med en upplevelserik händelse.
  • Fokusera hållbarhetsfrågor genom utmaningar.
  • Synas i ett positivt sammanhang (högt signalvärde).
  • Bjuda in kunder.

Företagsprogrammet är uppbyggt i nivåer. Upplägg finns från ett antal deltagare till ett projekt under flera månader med uppstart, inspirationsträffar, happenings, träningsläger mm. I Ekoloppets företagsprogram ingår även Ekoloppets app för att utmana andra personer/företag.

Företagsprogrammet kontakt: Michael Malmborg 070-725 9729 eller go@ekoloppet.se

Ladda ner pdf om Ekoloppet 2020